بازگشت به صفحه قبلی چرا DisplayPort 2.1 می تواند به یک معامله بزرگ برای بازی های رایانه شخصی در سال 2023 تبدیل شود؟