بازگشت به صفحه قبلی ویندوز 11 یکی از بهترین ویژگی های macOS را دریافت می کند