بازگشت به صفحه قبلی فایل های تکراری چیست و چرا باید آنها را در ویندوز حذف کرد؟