بازگشت به صفحه قبلی رفع مشکل خاموش شدن ویندوز 11 به جای حالت خواب