بازگشت به صفحه قبلی اپل، گوگل، مایکروسافت و موزیلا برای بهبود استانداردهای توسعه وب با یکدیگر همکاری می کنند