بازگشت به صفحه قبلی اولین فایل ISO رسمی ویندوز ۱۱ بتا منتشر شد.