بازگشت به صفحه قبلی فیس‌بوک اکنون متا نامیده می‌شود، البته نه واقعا