بازگشت به صفحه قبلی کند شدن روند کار افراد با یکی از باگ های جدید ویندوز 11